בלוג

 

למה כל ארגון זקוק לייעוץ ארגוני שמוביל לשינוי?

puzzle

בעשור השני של שנות האלפיים, המציאות העסקית דינאמית מאי פעם וארגונים שנוטים לאשליה של ביטחון ביציבות מסתכנים בפיתוח הרגלי נוחות, אשר בסופו של דבר תוקעים את העסק ומונעים את פיתוחו וקידומו. לכן בימינו קיימת חשיבות רבה ליכולת של ארגונים להתאים את עצמם לסביבה דינאמית ומשתנה שמהווה מפתח ליכולת לשרוד ולהצליח. יכולת זו לשינוי מהווה יסוד בסיסי בתפיסת הפיתוח והייעוץ הארגוני בעולם.

להיות מוכנים לשינוי

הקצב המהיר שבו העולם מתפתח עם טכנולוגיות, פיתוחים, תפיסות וגישות חדשות שחודרות למשק כל הזמן, דורש בחינה מתמדת של הכיוונים האסטרטגיים של החברה, התאמת המבנה ארגוני, המערכות ותהליכי העבודה לאתגרים שבפתח ולשינויים סביב. ארגון שמתנהל בתחושת אשליה של יציבות תמידית יזועזע כששינויים אלו יגיעו אל סף דלתו. לכן, בכדי שארגונים יהיו מוכנים ונכונים לקראת שינוי, יש לא אחת צורך בייעוץ ארגוני על ידי גורם מקצועי ומיומן בהובלת הליכים של שינוי בכל רמות הארגון, מרעיונות ותפיסות ועד לגיבוש אסטרטגיות ותרגומים למבנה ותהליכים, מערכי הארגון ועד לתרבות שלו. שינויים שיוטמעו בארגון בהתנהלות שוטפת בסביבת עבודה, מרמת עובד לצוותים ועד תפיסה כלל ארגונית, יתבססו על תהליכים של תכנון ולמידה, עם כלים, טכניקות ושיטות להובלת שינויים בארגון ועם יכולת להתמודד עם התנגדות לשינוי.

להתמודד עם התנגדות לשינוי

מכיוון שבכל רמה, מאישית ועד ארגונית, המקום הנוח הוא לשמר את המוכר והיציב, לעיתים קרובות תהליכים של שינוי מעלים התנגדויות. חשוב להבין ששני כוחות אלו חשובים לארגון, של שימור ויציבות מצד אחד ומצד שני של דינאמיקה ושינוי. הבעיה מתחילה כאשר ארגון מנסה לנוח על זרי הדפנה של הצלחות עבר ופועל רק מתוך מקום של שימור ויציבות, מתוך התכחשות וחוסר רצון להתמודד עם המאמץ הכרוך בשינוי. בעזרת ייעוץ ארגוני מקצועי ניתן להתמודד בהצלחה עם התנגדויות אלו ולעשות שימוש במודלים וטכניקות מתקדמות ויעילות לתכנון, הובלה והטמעה נכונה של תהליכי שינוי. לשם כך הגורם המקצועי פועל בשיתוף עם הגורמים בארגון שמובילים את תהליכי השינוי, קודם כל מתוך הבנת הצורך של הארגון בשינוי, לצד הסיבות להתנגדות, זיהוי קשיים לאורך התהליך ויצירת תוכנית הטמעה נכונה ומוצלחת.

שינוי מהותי בארגון

חשוב להבין כי שינוי ממשי בארגון אינו יכול להיות על פני השטח, אלא הוא נדרש לגעת במהותו של הארגון וליצור שינוי תפיסתי, ארגוני ותרבותי. כך למעשה, אימוץ גישה אסטרטגית חדשה נדרשת לתרגום לחזון, ערכי ליבה ויעדי החברה, שמגדירים את זהותה ותדמיתה ומתורגמים כתכנית עבודה המתייחסת להתנהלות שוטפת של סביבת העבודה ותרבות הארגון. כפועל יוצא מכך שינוי תרבות בארגון כרוך בתהליך עמוק ומורכב, שמאגד פעולות שונות הדורשת התגייסות ומעורבות של מנהלי הארגון ויצירת צוותים ייעודיים חוצי ארגון, לשם עיצוב מחדש של ערכי וחזון החברה ותרגומם במציאות לכללים ברורים של התנהגות ועבודה.

אבחון ארגוני

בכדי להבין את ההתרחשות שקיימת בארגון ולבחור בדרכי שינוי מתאימות עבורו, תהליך של ייעוץ ארגוני לרוב יתחיל באבחון של הארגון. אבחון זה חשוב לזיהוי פעולות ומגמות שקיימות בארגון, הבנת התנהלות הארגון, יעדי הארגון, האווירה במקום ויחס של עובדים, לקוחות וספקים כלפי הארגון. כמו כן האבחון מסייע בהבנת ערכי ליבה של הארגון ובזיהוי יכולות ליבה ובעיות יסוד שלו שיש לשנותן. הנתונים המתקבלים מהאבחון מאפשרים לארגון לבחון את מצבו ולהבין כיצד לשפרו. את האבחון ניתן לבצע באמצעים איכותיים וכמותיים שונים לרבות תצפיות, ראיונות, סקרים, איסוף נתונים וכו'. המידע המתקבל מנותח על ידי היועץ הארגוני ביחד עם גורמים אחראים בארגון וממנו מופקים לקחים אודות תהליכים ופעולות מומלצים לביצוע.

הערכות ומשובים בארגון

יועצים ארגוניים נעזרים בשיטות שונות כדי לשפר תהליכי עבודה, לסייע למנהלים בפיתוח עובדיהם ובהעצמת היכולת המנהיגותית שלהם, זיהוי הלכי הרוח בחברה ומתן כלים ברמה האישית, המנהיגותית והארגונית לייצר מדרגות שיפור. בין היתר עם משובים למנהלים, הערכה של עובדי הארגון, מנהליו והלקוחות שלו, סקרי עובדים ולקוחות וכו'. בין היתר משובים ושיטות הערכה בוחנים גישת מנהלים לעובדים ולהיפך, הערכה של עובדים כלפי מנהלי הארגון. כל זאת לצד הבנה מקצועית ומעמיקה של היועץ הארגוני אודות משמעותם של משובים, כיצד יש להעבירם באופן אפקטיבי ולא מזיק, ואיך לחזק את הגורם האנושי בארגון.

מעבר לארגון לומד המתחקר ומפיק לקחים

המעבר לגוף דינאמי שיודע להתמודד עם שינויים דורש לאמץ והטמיע תרבות ארגון לומד, שיודע לתחקר את עצמו, להפיק לקחים וליישמם בפועל. מעבר זה ניתן ליישום בעזרת שיטות לימוד מותאמות והטמעת מודלים של תחקיר והפקתם של לקחים. כך למשל, בחברת הייעוץ הארגוני שמוליק רביד בע"מ מיישמים מתודה מיוחדת שמבוססת על מודלים של חיל האוויר, אשר הותאמו לשוק האזרחי. מדובר במודל מעשי שיושם בהצלחה בקרב ארגונים רבים במשק. המודל מבוסס על יצירת מערך ערכים על בסיס של שקיפות, אמינות, מקצועיות, אחריות, וקבלת טעויות. מערך זה מיושם בכל רמות הארגון, מרמה אישית לרמת צוות ועד רמה כלל מערכתית, והוא מתבסס על שלוש שאלות יסוד המפותחות לשאלות משנה. השאלות כוללות - מה היה? למה היה מה שהיה? ומה למדנו מכך? כאשר מוקד הלמידה הוא שיפר תהליכים ולא חיפוש אשמים.

מודלים תומכי אסטרטגיה

היבט נוסף שייעוץ ארגוני ממוקד תהליכי שינוי עוסק בו הוא בכל הקשור לגיבושו של מבנה הארגון ותהליכי עבודה הפועלים בהלימה ותומכים בתפיסה האסטרטגית. גיבוש מבנה ארגוני הולם ותהליכי עבודה אפקטיביים נעשה מתוך הבנה עמוקה של הדרישות החדשות הנגזרות מהמרכיבים האסטרטגיים החדשים והשינויים הנדרשים כמו גם הבנת האילוצים הפנימיים, יחסי הגומלים וממשקי העבודה הקיימים והנדרשים והרלוונטיים ליצירת תהליכי שינוי שבאים לכדי ביטוי בגישה האסטרטגית החדשה. המבנה של הארגון נדרש לאפשר מימוש התפיסה האסטרטגית באפון הטוב ביותר, בין היתר מתוך הבנת שלבי התפתחותו, פתרונות שעל הארגון לספק, תהליכים רזים ויעילים, מענה מיטבי לשוק וללקוחות, ויצירת מכונה משומנת היודעת להביא ערך משמעותי ללקוחותיה ביעילות וברווחיות. כמובן שיש להתחשב במאפייני הגורם האנושי, הכרה ובניית פתרונות תוך הבנת מכלול החסמים והאילוצים. מבנה הארגון צריך לכלול לא רק את המבנה הארגוני אלא גם הגדרות תפקידים בארגון, יצירת תרשים ארגוני, תכנון דרכי עבודה ותקשורת נכונות, ניתוח של ממשקי עבודה מתאימים, הגדרות של KPI's לצד תכנון המעבר לתהליכי עבודה חדשים ומתאימים לאסטרטגיה של הארגון. כך למשל, שינוי במבנה ארגוני יתבסס על יצירת תרשימי זרימה עבור תהליכי עבודה מהותיים, מיפוי וניתוח של ממשקים, הכרה באילוצים של גורמים שונים בארגון, תכנון דרכי פעולה שכולם מסכימים עליהן, הבנת צרכים של גורמים שונים בארגון, הגדרה של מטרות ויעדים, נכונות לעבודה משותפת למימוש של יעדים וכו'.

הטמעת שינוי בארגון

ניהול והובלת תהליך שינוי באופן מקצועי ואפקטיבית נכון שיבוצע באמצעות כלים ושיטות ניהול חדשות מתקדמות, אשר יאפשרו מעבר חלק יותר ומקצועי יותר מארגון פסיבי לארגון לומד ודינאמי. הטמעתן של שיטות ניהול מתקדמות מאפשרת קפיצת מדרגה אסטרטגית עסקית ביחד עם שכלול כלי הניהול והתאמתם לתהליכי הצמיחה של הארגון. לשילוב מתודולוגיות מתקדמות יש חשיבות רבה להטמעה מוצלחת של תהליכי עבודה, מודלים של קבלת החלטות, דפוסי ניהול והנעת עובדים, שיטות תגמול והערכת ביצוע ובהטמעה של תרבות הארגון, כאשר תהליך נכון יידע לבחור לכל ארגון שיטת ניהול שמתאימה לו.

בחירה נכונה של חברת ייעוץ ארגוני

בכדי לזכות בהליכים יעילים של ייעוץ ארגוני חשוב לפנות לגורם מנוסה, מוכר ומומלץ בתחום, שמציג את האיכויות העיקריות הבאות:

מקצועיות- המקצועיות של יועץ ארגוני ניכרת ביכולתו לתרגם נתונים של הארגון לכדי כלים מעשיים, עם ביצוע של התאמות נכונות לארגון וסביבתו. כמו כן יש להעדיף חברת ייעוץ מתקדמת המתעדכנת כל הזמן בגישות ובמתודות חדשות של ייעוץ ארגוני. כל זאת לצד גישות ייעוץ קשובות המותאמות לצרכים ספציפיים של כל לקוח וארגון.למידה ההדדית- תהליכי ייעוץ דורשים לא רק מהארגון ללמוד, אלא קודם כל הם דורשים מהיועץ ללמוד את הארגון על צרכיו יעדיו השונים. כמו כן, חברה מקצועית תהיה נכונה ללכת לכיוונים, רעיונות וגישות שעולים מהארגון עצמו.
גישה אישית- יש להעדיף גורם מייעץ שלא מדבר בסכמות כלליות אלא פועל מתוך ראייה ספציפית של כל ארגון, עם יכולת לספק מענה ייחודי לצרכיו תוך כדי שילוב של שיטות ומתודות שונות.
דינאמיות- כל תהליך של ייעוץ ארגוני נדרש להתבסס על יצירה יעילה של שינוי בארגון, ברמות אישיות ומקצועיות כאחת, מרמת הפרט ועד לרמה כלל ארגונית.×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

כך תערכו תחקיר והפקת לקחים בארגון בצורה נכונה
בעל עסק: כך תצליח להניע את העובדים לעשייה

מאמרים אחרונים

בכדי שארגון יוכל להתפתח ולצמוח מרמת הפרט, לרמת הצוות ועד לכלל הארגון, הוא נדרש במודל עבודה בסיסי עם מנגנון יעיל של תחקיר והפקת לקחים. מדובר במנגנון המספק מצע שיטתי להליכי לימוד ושנשען על ערכים של כבוד הדדי, אמינות, פתיחות ושקיפות. באמצעות תהליכי למיד...
בעשור השני של שנות האלפיים, המציאות העסקית דינאמית מאי פעם וארגונים שנוטים לאשליה של ביטחון ביציבות מסתכנים בפיתוח הרגלי נוחות, אשר בסופו של דבר תוקעים את העסק ומונעים את פיתוחו וקידומו. לכן בימינו קיימת חשיבות רבה ליכולת של ארגונים להתאים את עצמם לס...
אחת ההתמודדויות המאתגרות של מנהלים היא היכולת להניע את העובדים בארגון. מה מניע עובדים ואיך ניתן לשמר העובד, את המחויבות שלו ואת המקצועיות שלו לאורך זמן? תשובות במדריך הבא. הנעה או במילים אחרות מוטיבציה, מתייחסת לתהליכי הכוונה ושימור התנהגויות לצורך מ...

אודותינו

שמוליק רביד בע"מ היא חברה לייעוץ אסטרטגי, ארגוני ואישי המשלבת את שלוש מעגלי הייעוץ במטרה לאפשר מתן פתרון מלא בראיה מערכתית ללקוח. אנו רואים בשלוב התחומים מכפיל כוח ייעוצי, המאפשר לחברה לבנות תפיסה אסטרטגית מנצחת להתאים תשתיות ארגוניות התומכות באופן האפקטיבי ביותר במימוש האסטרטגיה תוך ליווי אישי למנהלים בהובלת השינוי והשגת התוצאות העסקיות.

החברה מתבססת על ניסיון רב שנים בארגונים שונים ומגוונים. ארגונים ציבוריים ופרטיים, גדולים וקטנים, חברות הייטק, פרמה, בנקים, הנדסה, קבלנות, צבא, תעשיה, משרדי עו"ד ועמותות. ארגונים מקומיים ובינלאומיים.

מייל
רחוב גלבוע 19 ת.ד 271, רעות, 7179902