052-3345299 מייל פייסבוק לינקדאין English

בלוג

 

ישום לקחים

business-background

 יישום הלקחים באופן שיטתי ומניב תוצאות, הוא תנאי הכרחי להצלחת הטמעת תרבות ארגון לומד ואתגר קשה לפיצוח, איתו מתמודדות חברות המעוניינות להטמיע תפיסה ארגונית ותרבותית של למידה מתמדת. גם ארגונים שהטמיעו לאורך שנים תרבות ארגון לומד ומבצעים באופן שיגרתי ושיטתי תחקירים והפקות לקחים, מוצאים עצמם לא פעם מבצעים תחקירים מוצלחים ומפיקים לקחים דומים מאד ללקחים שכבר הופקו בעבר מאירועים דומים.

התחקיר שביצעו היה מקיף מאד, יסודי מאד, מעמיק ומלמד.

עלו ממנו מסקנות חשובות שתורגמו ללקחים משמעותיים לשיפור פעילויות דומות בעתיד.

אולם, בחינה של לקחים שעלו בעבר מתחקור אירועים דומים מלמד שחלק גדול מהלקחים בתחקיר המצוין שערכנו כבר הופיעו ופורטו בתחקיר קודמים.

מסקנות:

 1. אנו מבצעים תחקירים היטב ומפיקים לקחים מלמדים.
 2. אנו לוקים ביכולת היישום.

מאז, לאורך שנים, ראיתי ארגונים מנסים לאמץ שיטות לביצוע תחקיר והפקת לקחים.

בלי קשר לאיכות השיטה, עומק התחקיר, חכמת הלקחים, רובם הגדול לא השכיל ליישם את הלקחים הללו.

התוצאה:

 1. אובדן הזדמנויות נפלאות לשיפור.
 2. חוסר המשכיות בביצוע תחקירים לאורך זמן ואי הצלחה בהטמעת תרבות ארגון לומד.

יישום הוא תנאי הכרחי להטמעה מוצלחת והוא המטרה של הפעלת מנגנוני למידה בארגון לומד. ללא יישום אין ערך להפקת לקחים.

מעבר לכך, העדר יישום פוגע ביכולת ההטמעה ומעורר תסכול בקרב מבצעיו.

הלקח יכול להיות נלמד בכמה רמות:

הרמה הפרטנית - כל משתתף יכול להפיק לקחים אישיים לגבי עצמו ואופן תפקודו.

הוא יכול לעשות זאת כבר בשלב התחקיר האישי ולהרחיב את מעגל הלמידה שלו במעגלים חברתיים רחבים יותר.

הרמה המקומית / צוותית - התחקיר מתבצע בצוות, ביחידה ארגונית ומופקים בו לקחים שהרמה המקומית יכולה לקחת לעצמה, לשפר את תהליכי העבודה שלה כצוות או כיחידה ארגונית ספציפית.

לקחים ברמה המערכתית - לקחים שמופקים ברמה המקומית יכולים להיות משמעותיים עבור המערכת כולה.

לקחים כאלה חשוב שייושמו ברמה המערכתית ולא יישארו נחלה מקומית בלבד.

ככל שעולים ברמה, יישום הלקחים נעשה קשה יותר.

יישום ברמה המערכתית מצריך בראש ובראשונה מודעות ניהולית גבוהה שצריכה לבוא לידי ביטוי בעידוד להפיק לקחים ברמה המערכתית, בתשומת לב ניהולית ללקחים אלה, בתרגומם לתכניות עבודה ובמעקב אך יישומם והטמעתם בארגון.

מה נידרש כדי שיכולת לבצע תחקיר מצוין ולהפיק לקחים מלמדים תתורגם ליישום והטמעה מוצלחים?

התשובה לשאלה זו מכילה בתוכה שרשרת של פעולות והפנמה של תפיסה תרבותית של ארגון לומד.

מרכיבי תרבות ארגון לומד על פי סנג'י[1] משלבים את כל רמות הלמידה יחד עם יכולת לחשוב מחוץ לקופסא, להיות פתוחים לרעיונות שאינם שגרתיים ושתהליכי הלמידה מכוונים למימוש מטרות משותפות וחזון משותף כדלהלן:

 • חזון משותף: כאשר לאנשים יש חזון משותף אמיתי הם מחוברים זה לזה בשאיפה משותפת.
 • מיומנות אישית: המיומנות האישית היא הלמידה כיצד לחולל בחיינו מתח יצירתי וכיצד להמשיך לקיים אותו.
  כדי להרחיב את היכולת להשיג תוצאות שאנחנו רוצים באמת בחיים.
 • למידה קבוצתית: תהליך של היערכות ופיתוח היכולת של קבוצה להגיע לתוצאות שחבריה רוצים בה באמת.
 • חשיבה מערכתית: החשיבה המערכתית היא התחום המשלב את שאר התחומים וממזג אותם למכלול לכיד של תיאוריה ומעשה.
 • מודלים מנטליים: יציאה מדרכי חשיבה ופעולה מוכרות ויצירת תובנות חדשות.

יישום לקחים מוצלח הוא גם תולדה של ניסוח נכון של לקחים.

חשוב לעשות הבחנה בין מסקנה ללקח, בין מה אנו לומדים לבין כיצד נתרגם למידה זו ללקחים ברי יישום.

לכן, ניסוח הלקחים צריך להיות במונחים תכליתיים ואופרטיביים.

לקח הוא מה אנו הולכים לשמר או לשנות עניינית כתוצאה מתהליך הלמידה.

התחקיר צריך להוביל באופן שיטתי ללקחים שניתן לתרגם אותם בקלות לתכנית פעולה.

סיימנו תחקיר ולפנינו רשימת לקחים.

השאלה הראשונה שעלינו לשאול את עצמינו היא שאלת התיקוף: "אם ניישם לקחים אלה האם נפתור את האירוע או שרשרת האירועים הלא מוצלחים? / אם ניישם לקחים אלה האם נשחזר באופן מתמיד את הצלחותינו באירועים דומים? במידה והתשובה איננה חיובית ומלאה, עלינו לבחון את הלקחים מחדש עד לקבלת תשובה חיובית ומלאה.

קיימים תחקירים בסופם נקבל רשימה גדולה של לקחים.

נכון ומומלץ לבצע הקבצה של לקחים שיש להם דמיון ושייכים לאותה משפחה ובשלב הבא לקבוע סדרי עדיפויות בניהם.

זה מקום טוב לקבוע האם הלקח הוא מקומי או מערכתי ולטפל בו בהתאם.

לאחר שצמצמנו את רשימת הלקחים וקבענו בתוכם סדר עדיפויות, עלינו לבנות תכנית פעולה לטיפול בלקחים בהתאם לסדרי העדיפויות אלה ותוך הגדרת המשימות הנדרשות למימוש כל לקח, גורם אחראי, לו"ז ומדד הצלחה להטמעת הלקח.

תכנית פעולה היא יציאה לשלב היישום ולכן חשוב לבצע מעקב אחר ביצוע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו וביחס למדדי ההצלחה שהוגדרו.

לקחים מערכתיים צריכים לדון ברמה המערכתית המתאימה ולהיות מתורגמים לתכנית עבודה ומעקב החלטות באופן דומה.

תהליך כזה, על מנת שיהפוך לממד תרבותי, צריך להפוך לשגרת חיים.

צריך להיות ברור: מה מתחקרים? מתי מתחקרים? מי מתחקר? מי משתתף בתחקיר? ומה עושים עם הלקחים?

לכן, לתקשור התהליך ותוצאותיו יש חשיבות רבה בהטמעת תפיסת ארגון לומד.

תהליך התקשור חייב להיות מובל ומונחה על ידי הנהגת הארגון, תוך מתן דוגמא אישית באמצעות, תחקירים והפקות לקחים מרמת ההנהגה לכל שדרת הארגון כחלק משגרת החיים ותוך פתיחות ובניית חוסן נפשי בארגון.


[1] Peter M. Senge. The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. Doubleday; Revised & Updated edition, March 21, 2006 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

כיצד לבנות תרבות למידה בארגון
תחקיר והפקת לקחים - אמצעי למידה לשפור מצוינות

מאמרים אחרונים

בכדי שארגון יוכל להתפתח ולצמוח מרמת הפרט, לרמת הצוות ועד לכלל הארגון, הוא נדרש במודל עבודה בסיסי עם מנגנון יעיל של תחקיר והפקת לקחים. מדובר במנגנון המספק מצע שיטתי להליכי לימוד ושנשען על ערכים של כבוד הדדי, אמינות, פתיחות ושקיפות. באמצעות תהליכי למיד...
בעשור השני של שנות האלפיים, המציאות העסקית דינאמית מאי פעם וארגונים שנוטים לאשליה של ביטחון ביציבות מסתכנים בפיתוח הרגלי נוחות, אשר בסופו של דבר תוקעים את העסק ומונעים את פיתוחו וקידומו. לכן בימינו קיימת חשיבות רבה ליכולת של ארגונים להתאים את עצמם לס...
אחת ההתמודדויות המאתגרות של מנהלים היא היכולת להניע את העובדים בארגון. מה מניע עובדים ואיך ניתן לשמר העובד, את המחויבות שלו ואת המקצועיות שלו לאורך זמן? תשובות במדריך הבא. הנעה או במילים אחרות מוטיבציה, מתייחסת לתהליכי הכוונה ושימור התנהגויות לצורך מ...

אודותינו

שמוליק רביד בע"מ היא חברה לייעוץ אסטרטגי, ארגוני ואישי המשלבת את שלוש מעגלי הייעוץ במטרה לאפשר מתן פתרון מלא בראיה מערכתית ללקוח. אנו רואים בשלוב התחומים מכפיל כוח ייעוצי, המאפשר לחברה לבנות תפיסה אסטרטגית מנצחת להתאים תשתיות ארגוניות התומכות באופן האפקטיבי ביותר במימוש האסטרטגיה תוך ליווי אישי למנהלים בהובלת השינוי והשגת התוצאות העסקיות.

החברה מתבססת על ניסיון רב שנים בארגונים שונים ומגוונים. ארגונים ציבוריים ופרטיים, גדולים וקטנים, חברות הייטק, פרמה, בנקים, הנדסה, קבלנות, צבא, תעשיה, משרדי עו"ד ועמותות. ארגונים מקומיים ובינלאומיים.

מייל
רחוב גלבוע 19 ת.ד 271, רעות, 7179902